22 април-международан ден на Земята!

22 април-международан ден на Земята!

22 април-международан ден на Земята!

22.04.2018

Зелена класна стая,засаждане на храсти,обработване на тревни площи и градинки в двора на училището,презентацияя на учениците от 7 клас за опазване на природата,конкурси за картички,рисунки и есета свързани с темата за Земята- това са само част от инициативите,с които учениците от от ОУ"Асен Златаров" с.Черногорово отбелязаха Денят на земята.