VII КЛАС

VII КЛАС

VII КЛАС

Паралелката се състои от 15 ученици.Добър колектив.Класен ръководител- госпожа Иванка Караколева-дългогодишен преподавател по Български език и литература в нашето училище.