Прием V клас в Основно училище "Асен Златаров"

В ОУ "Асен Златаров" учениците получават много добра общообразователна подготовка по всички учебни дисциплини и добро възпитание,което ги прави конкурентноспособни и отговорни личности.