Паралелки

V КЛАС

V КЛАС

Учениците от 5 клас са паралелка от 24 ученика.Отговорни,знаещи и можещи.Страхотен клас и екип.Класен ръководител им е госпожа Величка Дишкелова-дългогодишен преподавател по Химия и биология в нашето училище.

Научи повече
VI КЛАС

VI КЛАС

Паралелката се състои от 16 ученика.Класен ръководител е госпожа София Илчева - дългогодишен преподавател по География и история в нашето училище.

Научи повече
VII КЛАС

VII КЛАС

Паралелката се състои от 14 ученика.Добър колектив.Могат да работят в екип.Класен ръководител- госпожа Иванка Караколева - дългогодишен преподавател по Български език и литературав нашето училище.

Научи повече