V КЛАС

V КЛАС

V КЛАС

Учениците от пети клас са паралелка от 24 ученици.Отговорни,знаещи и можещи.Страхотен клас и екип.Класен ръководител им е госпожа Величка Дишкелова-дългогодишен преподавател по химия и Биология в нашето училище.