• Основно училище"Асен Златаров"
    Основно училище"Асен Златаров "
    Основно училище"Асен Златаров"
    Добре дошли в ОУ "Асен Златаров"
Добре дошли в нашия сайт! ОУ"Асен Златаров" с.Черногорово

Добре дошли в нашия сайт! ОУ"Асен Златаров" с.Черногорово

Примерно мото/слоган на учебното заведение. Примерно мото/слоган на учебното заведение.

Новини

22 април-международан ден на Земята!

Заглавие на новина 1

Проекти

Галерия